Odwrócona osmoza

Czy systemy filtracji wody są bezpieczne?

Systemy uzdatniające wodę metodą odwróconej osmozy, są bezpiecznymi i zalecanymi urządzeniami do produkowania wody przeznaczonej do celów spożywczych (w wersjach bez mineralizacji również do celów technologicznych, laboratoryjnych i akwarystycznych). Każdy system odwróconej osmozy uzdatnia wodę w stopniu, który w wielu przypadkach pozwala na jej picie prosto z kranu, bez potrzeby gotowania. Jednak blisko 100% gwarancję na przydatność wody do picia bez przegotowania, daje system RO8 (zwany również inaczej RO7UV) - system ten, dzięki zainstalowanemu sterylizatorowi biologicznemu UV, eliminuje z wody wszelkie mikroorganizmy (wirusy, bakterie itp).

Typowe zastosowania według wersji filtra:

  • ROAL5:Wybierany głównie przez akwarystów. Stosowany bywa często w laboratoriach. Z uwagi na brak zbiornika magazynującego wodę, tą pobiera się do podstawionego naczynia. Dzięki konstrukcji bez zbiornika, do wody nie są wprowadzane żadne, mogące wystąpić w nim związki.
  • RO5:Podstawowy filtr ze zbiornikiem wody czystej. Produkuje wodę bez mineralizacji, co przydatne jest w sytuacjach, gdy woda jest gotowana (redukcja wapiennych osadów). Stosowany również w laboratoriach i akwarystyce.
  • RO6:Typowa konstrukcja filtra do celów spożywczych. Filtr umożliwia pobieranie wody bez mineralizacji i z mineralizacją. Może mieć zastosowanie analogiczne jak RO5 z jednoczesną funkcjonalnością filtra wody spożywczej, mineralizowanej.
  • RO7:Zaawansowana konstrukcja z pełną funkcjonalnością RO6 i dodatkowym modułem bioceramicznym (pozytywny wpływ na przyswajanie tlenu, metabolizm i redukcję wolnych rodników).
  • RO8:Najbardziej rozbudowana wersja filtrów osmotycznych. Zachowana w 100% funkcjonalność typu RO7 z dodatkową sterylizacją wody przy pomocy lampy UV-C. Rozwiązanie polecane do uzdatniania wody pochodzącej z własnych studni lub wody wodociągowej narażonej na wtórne zanieczyszczenie w starych instalacjach przesyłowych.