Filtry do wody

Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza

Podzlewozmywakowe

Podzlewozmywakowe

Kąpielowe

Kąpielowe

Do pralek, zmywarek i lodówek

Do pralek, zmywarek i lodówek

Korpusy, obudowy

Korpusy, obudowy

Stacje uzdatniania wody

Stacje uzdatniania wody

Lampy bakteriobójcze

Lampy bakteriobójcze

Pozostałe filtry

Pozostałe filtry

Jakie zadanie pełnią filtry?

Filtry do wody, mają za zadanie oczyścić wodę z zanieczyszczeń mechanicznych (piach, muł, szlam itp), zanieczyszczeń organicznych (zgniłe resztki roślin itp), zanieczyszczeń chemicznych (rozpuszczone w wodzie pierwiastki i związki, np. żelazo, węglan wapnia, mangan itp) oraz z zanieczyszczeń biologicznych (bakterie, wirusy, cysty, grzyby i inne).

Oczyszczanie wody z zanieczyszczeń mechanicznych, polega na przepychaniu jej przez umieszczone w filtrze wkłady, posiadające różną zdolność separacji cząsteczek nierozpuszczonych w wodzie. Typowe dokładności filtracji to 100, 50, 20, 10, 5 i 1 mikron.

Do usuwania z wody zanieczyszczeń organicznych, stosuje się głównie wkłady z węglem aktywowanym, pozyskanym w różnych procesach produkcyjnych (np. dodatkowe trawienie węgla kwasem itp). Wkłady węglowe występują w dwóch postaciach: jako tzw. bloki węglowe (forma stała, sprasowany granulat węglowy, stosowany głównie w systemach odwróconej osmozy) i jako węgiel granulowany (posiada większą chłonność, jednak z racji większego pylenia, wykorzystywany jest wyłącznie w innych niż odwrócona osmoza, systemach uzdatniania wody).

Zanieczyszczenia chemiczne, usuwane z wody są przez przepuszczenie jej przez umieszczone w filtrach, specjalistyczne wkłady, dedykowane konkretnym zanieczyszczeniom. Przykładowo, na pospolity problem z tzw. twardą wodą, stosuje się wkłady ze złożem zmiękczającym (tzw. kwaśny jonit), a w miejscach o dużym przepływie wody, zastosowanie znajdują tzw. centralne zmiękczacze, czyli urządzenia zmiękczające wodę dla całych domów i większych obiektów.

Zanieczyszczenia biologiczne eliminowane są z wody dwoma metodami. Pierwsza polega na zastosowaniu wkładów (w tym membran) o bardzo dużej dokładności filtracji mechanicznej - tak dużej, że przez mikropory nie przedostają się określone grupy mikroorganizmów. Typowymi przykładami są tutaj:
- glinka ceramiczna ze złóż krzemowych - dokładność filtracji do 0,3 mikrona powoduje, że zatrzymane zostaje do 99,8% cyst i bakterii
- membrany kapilarne - dokładność filtracji do 0,02 mikrona powoduje, że oprócz zatrzymania 99,8% cyst, grzybów i bakterii, usunięta z wody zostaje również część wirusów i patogenów
- membrany osmotyczne - dokładność filtracji do 0,0001 mikrona powoduje, że usunięte z wody zostają w 95-98% wszystkie mikroorganizmy oraz wszelkie inne zanieczyszczenia (w tym metale ciężkie i radioaktywne)

Druga metoda polega na zastosowaniu promieniowania UV, które jest zabójcze dla mikroorganizmów. Tzw. sterylizatory UV (lampy UV) gwarantują usunięcie z wody do 99,98% bakterii i wirusów, co w praktyce sprowadza się do oczyszczenia wody do poziomu pozwalającego na jej picie bez przegotowania.