Filtry do wody

Jakie zadanie pełnią filtry?

Filtry do wody, mają za zadanie oczyścić wodę z zanieczyszczeń mechanicznych (piach, muł, szlam itp), zanieczyszczeń organicznych (zgniłe resztki roślin itp), zanieczyszczeń chemicznych (rozpuszczone w wodzie pierwiastki i związki, np. żelazo, węglan wapnia, mangan itp) oraz z zanieczyszczeń biologicznych (bakterie, wirusy, cysty, grzyby i inne).

Oczyszczanie wody z zanieczyszczeń mechanicznych, polega na przepychaniu jej przez umieszczone w filtrze wkłady, posiadające różną zdolność separacji cząsteczek nierozpuszczonych w wodzie. Typowe dokładności filtracji to 100, 50, 20, 10, 5 i 1 mikron.

Do usuwania z wody zanieczyszczeń organicznych, stosuje się głównie wkłady z węglem aktywowanym, pozyskanym w różnych procesach produkcyjnych (np. dodatkowe trawienie węgla kwasem itp). Wkłady węglowe występują w dwóch postaciach: jako tzw. bloki węglowe (forma stała, sprasowany granulat węglowy, stosowany głównie w systemach odwróconej osmozy) i jako węgiel granulowany (posiada większą chłonność, jednak z racji większego pylenia, wykorzystywany jest wyłącznie w innych niż odwrócona osmoza, systemach uzdatniania wody).

Zanieczyszczenia chemiczne, usuwane z wody są przez przepuszczenie jej przez umieszczone w filtrach, specjalistyczne wkłady, dedykowane konkretnym zanieczyszczeniom. Przykładowo, na pospolity problem z tzw. twardą wodą, stosuje się wkłady ze złożem zmiękczającym (tzw. kwaśny jonit), a w miejscach o dużym przepływie wody, zastosowanie znajdują tzw. centralne zmiękczacze, czyli urządzenia zmiękczające wodę dla całych domów i większych obiektów.

Zanieczyszczenia biologiczne eliminowane są z wody dwoma metodami. Pierwsza polega na zastosowaniu wkładów (w tym membran) o bardzo dużej dokładności filtracji mechanicznej - tak dużej, że przez mikropory nie przedostają się określone grupy mikroorganizmów. Typowymi przykładami są tutaj:
- glinka ceramiczna ze złóż krzemowych - dokładność filtracji do 0,3 mikrona powoduje, że zatrzymane zostaje do 99,8% cyst i bakterii
- membrany kapilarne - dokładność filtracji do 0,02 mikrona powoduje, że oprócz zatrzymania 99,8% cyst, grzybów i bakterii, usunięta z wody zostaje również część wirusów i patogenów
- membrany osmotyczne - dokładność filtracji do 0,0001 mikrona powoduje, że usunięte z wody zostają w 95-98% wszystkie mikroorganizmy oraz wszelkie inne zanieczyszczenia (w tym metale ciężkie i radioaktywne)

Druga metoda polega na zastosowaniu promieniowania UV, które jest zabójcze dla mikroorganizmów. Tzw. sterylizatory UV (lampy UV) gwarantują usunięcie z wody do 99,98% bakterii i wirusów, co w praktyce sprowadza się do oczyszczenia wody do poziomu pozwalającego na jej picie bez przegotowania.